Ücret İade Garantisi

Hukuk Akademisi olarak tüm katılımcılarımıza "kişisel takvimlerindeki değişiklik sonucu eğitime devam edememeleri" ya da "söz konusu eğitimin mesleki gelişimlerine faydalı olmayacağını" düşündükleri anda sebep belirtmeksizin sınıf içi eğitim programlarında kayıt iptali ve ücret iadesi hakkını sunuyoruz.

Kayıt iptali ve ücret iadesi işlemlerinde iki farklı seçenek mevcuttur:

Tam Ücret İadesi (1)

Tüm katılımcılar sınıf içi eğitim sürecinin ilk %10'una denk gelen süre içerisinde sebep belirtmeksizin programdan ayrılma hakkına sahiptir. Bu durumda ödeme yaptığı kayıt ücretinin tamamı (ilerleyen ilk iş gününde) katılımcıya iade edilir.

Örneğin; 30 Saatlik bir eğitim programının ilk 3 saatinde katılımcılar sebep belirtmeksizin kaydını iptal edebilir. Ya da 10 saatlik bir eğitim programında birinci saatin sonunda sebep belirtmeksizin kaydını iptal edebilir.

Kısmi Ücret İadesi (2)

Tüm katılımcılar sınıf içi eğitim süresinin devamında (%10'luk sürenin geçmesi durumunda) sebep belirtmeksizin programdan ayrılabilir. Bu durumda eğitime devam ettikleri süre dikkate alınır ve birim ders saati ücreti üzerinden hesaplama yapıldıktan sonra kalan ücret (ilerleyen ilk iş gününde) katılımcıya iade edilir.

Örneğin; 30 Saatlik bir eğitim programının ilk 20 saatine devam eden katılımcı sebep belirtmeksizin kaydını iptal edebilir. Bu durumda birim ders saati ücreti üzerinden hesaplama yapılır ve devam etmediği 10 saatlik eğitim ücreti (ilerleyen ilk iş gününde) katılımcıya iade edilir.

ÖNEMLİ

Eğitime ilişkin kaydını iptal eden adaylara "Belgelendirme & Sertifikasyon" işlemleri yapılmamaktadır. Transkript ya da Katılım Belgesi temin edilmemektedir.

Online eğitim programlarında ücret iade uygulaması yoktur.