LEAP (Legal Education And Accreditation Partnership), Türkiye’nin önde gelen bağımsız hukuk bürolarıyla yürütülen bir öğretim işbirliği ve standardizasyon programıdır. LEAP iki önemli amaca hizmet etmek için planlanmıştır; Partner büroların kurumsal öğrenme süreçlerine katkı sağlamak ve hukuk disiplininin farklı branşlarında uzmanlaşmak isteyen avukat ya da avukat adayları’nın mesleki gelişimlerine en yüksek faydayı sunmak.

Mesleki Öğretimde Bir Sonraki Adım

Hukuk Akademisi olarak nihai amacımız, hukuk alanındaki yetişkin öğretiminde ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliği kabul edilmiş yeni uygulama ve standartlar sunmak ve bu standartları yaygınlaştırmak olarak özetlenebilir. Mesleki öğretim alanındaki ileri düzey standardizasyonu simgeleyen LEAP, alanında uzmanlaşmış, kurumsal bilgi, tecrübe ve deneyime sahip “bağımsız hukuk büroları” ile işbirliği içinde sürdürülmektedir.

Kalifikasyon Programları; Q1 ve Q2 Düzey

Kalifikasyon programları kapsamında amaçlanan temel unsur, katılımcıların belirli konu başlıklarında sahip oldukları bilgi, deneyim ve tecrübeleri “geliştirmelerine” (Q2) ya da söz konusu edinimleri “kazanmalarına” (Q1) olanak sunmaktır. Q1 ve Q2 düzey öğretim programları yalnızca LEAP bünyesindeki partner hukuk büroları ile işbirliği içerisinde düzenlenir.

Q1 ve Q2 düzey programların bir diğer amacı ise katılımcıların (optimum çıktı yeterliliğini sağlamaları durumunda) bilgi, tecrübe ve deneyimlerini “test” ve “tescil” etmelerine imkan sunmaktır. Tescil işlemi öğretim partneri olan hukuk bürosu tarafından yapılmaktadır.