Öğretim Seviyeleri

Hukuk Akademisi tarafından sunulan mesleki öğretim programları “içerik seviyesi”, “eğitmen rolü”, “aday kabulleri” ve “toplam katılımcı sayısı” kıstasları dahilinde birbirini takip eden 6 seviyeye ayrılır.

Farklı Motivasyon ve Beklentiler

Bireyler öğretim programlarını farklı motivasyon ve beklentiler dahilinde tercih edebilmektedir. Öğretim programının etkinliğini ve kalitesini belirleyen temel unsurlardan birisi de grup içi katılımcıların “çıktı” (kazanım) beklentilerindeki homojenliktir. Bazı katılımcılar söz konusu alanda bilgi, deneyim ve tecrübeye “sahipken” bunu daha da üst seviyelere taşımayı amaçlar. Bazıları ise öğretim programının konusu hakkında oldukça “kısıtlı” bir bilgiye sahiptir ve bu alanda kendilerini geliştirmek amacıyla öğrenim hizmeti almayı tercih ederler. Diğer bir katılımcı profili ise sahip olduğu ya da olacağı bilgiyi “test” ve “tescil” ettirmeyi amaçlar.

M1 Düzey MasterClass

M1 “Master Class” programlar, Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan en üst düzey öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder. Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı bu programlar, kıdemli avukatların “aktif şekilde katılım göstermesini teşvik edici", uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

 • Katılımcı Sayısı: 09 Kişi
 • Yalnızca kıdemli avukatlar kabul edilir.
 • Ek Koşullar Talep Edilebilir.
 • M2 Düzey MasterClass

  M2 “Master Class” programlar, üst düzey öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder. Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı bu programlar, avukatların “aktif şekilde katılım göstermesini teşvik edici", uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

 • Katılımcı Sayısı: 09 Kişi
 • Yalnızca avukatlar kabul edilir.
 • Ek Koşullar Talep Edilebilir.
 • Q1 Düzey Mesleki Kalifikasyon

  Q1 “Kalifikasyon” eğitimleri, avukatların belirli konu başlıklarındaki bilgi, deneyim ve tecrübelerini “geliştirmelerine” ve “tescil etmelerine” olanak sunar. Öğretim programına ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun kendi personellerinden beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

 • Katılımcı Sayısı: 20 Kişi
 • Yalnızca avukatlar kabul edilir.
 • Ek Koşullar Talep Edilebilir.
 • Q2 Düzey Mesleki Kalifikasyon

  Q2 “Kalifikasyon” eğitimleri, katılımcıların belirli konularda bilgi, deneyim ve ”tecrübe kazanmalarını” ve bu kazanımları “tescil etmelerine” olanak sunar. Programa ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun kendi personellerinden beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

 • Katılımcı Sayısı: 20 Kişi
 • Yalnızca Av., St. Av. ve öğrenci kabul edilir.
 • Ek Koşullar Talep Edilebilir.
 • L1 Düzey Mesleki Öğretim

  L1 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, avukat ya da avukat adaylarına belirli konu başlıklarında “Orta Düzey” bilgi, deneyim ve farkındalık aktarımını amaçlar.

 • Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
 • Yalnızca Av., St. Av. ve öğrenci kabul edilir.
 • Ek Koşullar Talep Edilebilir.
 • L2 Düzey Mesleki Öğretim - Online

  L2 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, avukat, avukat adayı ve farklı mesleklerden katılımcılara belirli konu başlıklarında “Temel Düzey” bilgi aktarımı ve farkındalık kazandırılmasını amaçlar. Mekan ve zaman kısıtlaması olmaksızın, tüm katılımcıların online olarak katılım gösterdiği bu öğretim programları H+ Digital platformunda sunulmaktadır.

 • Katılımcı Sayısı: Sınırsız
 • Genel katılıma açıktır.
 • İçerik Seviyeleri

  Öğretim programlarının planlama, yürütme ve güncelleme süreçlerine ilişkin etkin bir standardizasyonun ilk adımı; Sunulan tüm programları “amaç” ve “yöntem” kıstasları dahilinde belirli gruplara ayırmaktır. Bu tarz bir sınıflandırma, aynı zamanda öğrenim hizmeti alacak hukukçuların program seçimi konusunda daha bilinçli ve doğru tercihte bulunmalarına da imkan sağlamaktadır.
  M1 MasterClass (100/100)
  100%
  M2 MasterClass
  85%
  Q1 Mesleki Kalifikasyon
  85%
  Q2 Mesleki Kalifikasyon
  95%
  L1 Mesleki Öğretim
  70%
  L2 Mesleki Öğretim - ONLINE
  60%