Öğretim Anlayışımız

Hukuk Akademisi, genel kabul görmüş öğretim yaklaşımı ve tekniklerine ek olarak, yenilikçi uygulama ve standartlar geliştirerek hukuk alanındaki yetişkin bazlı (25-64 yaş arası) mesleki öğretim uygulamalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Öğretim Kalitesi ve Standardizasyon

Öğretim kalitesi; Önceden belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi, öğretim planlamasındaki başarının değerlendirilmesi ve bu başarının hak edildiğinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda öğretim kalitesi, faaliyetlerin ve çıktıların belirlenmiş normlar, kriterler veya hedeflere göre istenen özellikte olduğu konusunda bir değerlendirmedir.

Standardizasyon, diğer tüm kalite hedeflerinde olduğu gibi öğretim kalitesinde de hayati bir anlam taşır. Tüm öğretim sürecinin önceden belirlenmiş normlar, kriterler ve hedeflere uygun olarak ilerleyebilmesi için “standardize edilmiş uygulama ve teknikler”in takip edilmesi oldukça önemlidir.

Öğretim Hedefleri

Hukuk Akademisi bünyesinde planlanan tüm mesleki öğretim programları temelde tek bir hedefe ulaşmayı amaçlar; Uygulama odaklı ve tecrübe aktarımını teşvik edici öğretim içerikleri ile katılımcıların kişisel gelişimine katkı sağlayarak mesleki yeterliliklerini artırabilecekleri en uygun ortamı sunmak.

Söz konusu genel hedefe paralel olarak, planlanan herbir mesleki öğretim programı için çıktı hedefleri yani katılımcıların öğretim süreci sonrası elde edecekleri optimum kazanımlar belirlenir ve tüm öğretim süreci bu hedef ya da hedeflere ulaşmak için baştan planlanır. Örneğin; Belirlenmiş çıktı hedefi ileri düzey mesleki yeterliliği sembolize ediyorsa, içerik planlaması ve katılımcı adaylarının belirlenmesi bu hedefe hizmet edecek şekilde yapılır. Eğer çıktı düzeyi “temel seviyede mesleki gelişimi” hedefliyorsa, tüm içerik, materyal ve hatta örnek vaka planlamalarına ek olarak katılımcı adayları da bu hedefe uygun olarak belirlenir/seçilir.

Öğretim Yaklaşımı

Öğretim hedeflerine ilişkin çıktıları (kazanımları) ve bu çıktıların kalitesini belirleyen temel unsur öğretim sürecinde uygulanan araç ve tekniklerdir. Uygun araç ve tekniklerin seçilmesi aşamasında ise ilk adım “hangi öğretim yaklaşımının belirleneceği” sorusuna verilecek cevaptır.

Lisans düzeyindeki öğretim süreci pedagojik yaklaşım baz alınarak planlanırken, mesleki gelişim, yeterlilik ve kalifikasyon öğretimleri androgojik yaklaşım baz alınarak gerçekleştirilmelidir.