Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER

Murat Volkan Dülger, 1975 yılında İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini İzmir ve İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1996 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden sırasıyla 2004 yılında “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları” konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini, 2010 yılında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” konulu doktora tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. Dülger, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)” başlıklı çalışmasıyla yapmış olduğu başvuru neticesinde 2016 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku doçenti unvanını almıştır.

Dülger halen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile Bilişim Hukuku Anabilim Dallarında öğretim üyesi ve her iki anabilim dalının başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dülger, çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku, KişiselVerilerin Korunması Hukuku, Yapay Zekalı Varlıkların Hukuki Sorumluluğu ve İnsanHakları Hukuku alanlarında yoğunlaştırmıştır.

Murat Volkan Dülger, uzun yıllardır üyesi olduğu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu’nun bir dönem başkan yardımcılığını, iki dönem de başkanlığını yapmıştır. Dülger, hali hazırda “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nde Avrupa Konseyi uzmanı olarak görev almaktadır. Dülger, bundan önce de 2014 yılında tamamlanan “Avrupa Konseyi - AvrupaBirliği - Adalet Bakanlığı - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademesi”nin ortak projesi olan “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi”nde Avrupa Konseyi uzmanı olarak yer almış ve “Bilişim Suçları, Soruşturmave Kovuşturması” bölümüne katkı sağlamış, ayrıca bu konuda bir “Uygulama Rehberi”kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Bilgi Toplumu Stratejisi” çalışmasında da uzman olarak yer almıştır. Ayrıca Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren “Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu”nda yer almış ve “Bilişim Hukuku” alt çalışma grubunun başkanlığını yürütmüştür. Dülger, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan çeşitli yasa hazırlama ve yasa tadil komisyonlarında da uzman olarak yer almıştır.

Dülger, İstanbul Barosu CMK Eğitimlerinde ve Staj Eğitim Merkezinde, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku ve Hukuka Aykırı Deliller derslerini vermiştir. Ayrıca çok sayıda eğitim ve sertifika programında öğretici olarak, çeşitli konferans, panel ve seminerlere de konuşmacı olarak katılmıştır.

Murat Volkan Dülger, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Düşünce Özgürlüğü” isimli çalışmasıyla Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen “Kapani - Savcı İnsanHakları İnceleme Ödülü” yarışmasında 2002 yılında ikincilik ödülünü almıştır.

Dülger’in “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku”, "Ceza Hukuku Genel Hükümler", “Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku”, “Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Bilişim Hukuku Uygulama Çalışmaları”, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)”, “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet İletişim Hukuku (Uygulama Rehberi)”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” isimli altı adet kitabı bulunmaktadır. Dülger’in “Ceza Hukuku Mevzuatı”, “Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişim Mevzuatı” ile “Bilişim Hukuku Mevzuatı” isimlerinde üç adet de mevzuat derlemesi bulunmaktadır. Ayrıca TÜSİAD tarafından hazırlatılan ve kitap olarak basılan “İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler” başlıklı raporun ortak yazarıdır. Bunun dışında yurt dışında İngilizce olarak yayınlanan “The Art Collecting Legal Handbook” ve “Trade Mark Litigation” isimli iki kitabın da Türkiye bölümünün yazarıdır.

Dülger’in, çeşitli dergi ve armağanlarda yayınlanmış ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, yapay zekalı varlıkların hukuki statüsü veinsan hakları hukuku konularında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Dülger, bunların yanı sıra elektronik ortamda akademik yayın yapan “https://aydin.academia.edu/DocDrMuratVolkanDulger” adresinde düzenli olarak gündeme ilişkin hukuki makaleler yayımlamaktadır. Dülger, 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır ve kurucusu olduğu kendi bürosunda avukatlık yapmaktadır.

Yazarın İletişim Bilgileri

Adres

DÜLGER HUKUK BÜROSU

Gayrettepe, 14 Emel Apt, Yıldız Posta Cd.,

34418 Beşiktaş/İstanbul

Kitap ve Eğitimleri